Ana içeriğe atla

Misyonumuz;

Odağında insanın ve toplumun temel değerlerini ön planda tutarak, topluma liderlik yapabilecek eğitim standartları ile donanmış bireyler yetiştirmek, öncü bilimsel araştırmalarla bilgi üretmek ve bu bilgileri toplumun yararına kullanmada yaşam boyu öğrenme ile bütünleştirerek, insan ve toplum sağlığına katkıda bulunan yetkin bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz;

Bilimsel bilgi ve teknolojide öncü; paydaşları ile güçlü bir işbirliği içinde, ulusal ve uluslararası bilimsel arenada saygın ve söz sahibi olan, evrensel eğitim standartlarına uygun, ekip anlayışını benimsemiş, etik ilkelere uyan ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttıracak bilgi ve beceriyi bütünleştirebilen donanımlı sağlık profesyonelleri ile sağlıkla ilgili düzenlemelerin oluşturulmasına katkı sağlayan lider bir fakülte olmaktır.