Ana içeriğe atla

s.y..

 

Kıymetli Öğrenciler,

Sakaryamızın incisi olan ve sağlık turizmi açısından önemli düzeyde potansiyel barından Akyazı’da kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Sağlık Yönetimi Bölümü, sektöre ve akademik alana dair geniş tecrübeye sahip akademik kadrosu ile 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitim faaliyetlerine başlayacaktır.

 

Eğitim müfredatının hazırlanma sürecinde mesleki dersler optimum düzeyde tutularak ve bunların içerikleri gereksiz bilgilerden arındırılarak; öğrencinin sosyal yönlerini güçlü tutmalarını sağlayacak, kendilerini gerçekleştirebilecekleri kaynaklara gidebilmelerinde yol gösterici ve hayat boyu öğrenme düsturunu kazanmalarına yardımcı olacak derslere ve içeriklere ağırlık verilmesine özen gösterilmektedir. Ayrıca İngilizce öğretimine verilen önemle birlikte yabancı dili etkin olarak kullanabilen donanımlı sağlık yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Buna ek olarak, üniversitemiz bünyesinde “Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiren Üniversite” düsturunun gereği olarak üniversite sektör işbirliğini önceleyen bir eğitim modeli uygulanmaktadır. “7+1” adıyla uygulanan bu model kapsamında öğrencilerimiz lisans eğitimi boyunca teorik ve uygulamalı olarak edinmiş olduğu bilgi ve beceriyi bir dönem boyunca tam zamanlı olarak sahada tecrübe etme fırsatı bulmakta ve hatta mezuniyet sonrası bu işyerlerinde çalışmaya devam etmek suretiyle istihdam edilebilmektedirler.

 

İstihdam olanakları açısından bakıldığında sağlık yönetimi alanında eğitim alan öğrenciler, her türlü hastane, rehabilitasyon merkezleri, laboratuvarlar, özel sigorta şirketleri, sağlık endüstrisi (ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzeme üreten firmalar), sağlık araştırma merkezleri, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca ülkemizde sayıları hızla artış gösteren sağlık yönetimi bölümlerinde akademik kadro ihtiyacı oldukça yüksek düzeydedir. Mezunlarımız lisansüstü eğitimine devam ederek yüksek öğretim kurumlarında akademik personel olarak istihdam edilebilir. İstihdam olanakları bunlarla da sınırlı olmayıp, mezunlarımız sahip olacakları yetkinliklerle her türlü mal ve hizmet üretimi yapan organizasyonlarda idari pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkündür.

 

Geleceğin sağlığını inşa etmek için yapacak çok işimiz var. Bunun için çok çalışmaya hazırsanız, biz burada sizleri bekliyor olacağız.

 

Sevgi ve saygılarımla,

Doç. Dr. İsmail Şimşir

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı